Prof. dr hab. Zbigniew SURAJ

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Katedry Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Laboratorium Informatyki Stosowanej Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej UR. Organizator Katedry Informatyki (w latach 2011-2013 Instytutu Informatyki) i kierunku informatyka na UR. Od 2001 r. kierownik Rough Set and Petri Net Group. Wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie przez szereg lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Informatyki. Były prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, a także były kierownik Katedry Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zajmuje się matematycznymi aspektami informatyki, w tym m.in. modelowaniem i analizą systemów współbieżnych, eksploracją procesów, reprezentacją wiedzy i wnioskowaniem przybliżonym, a także projektowaniem i analizą sieci społecznych. Uczestnik wielu staży naukowych w kraju i za granicą. Autor lub współautor szeregu rozpraw naukowych, skryptów, książek i monografii. Prowadzi wykłady monograficzne i seminaria dyplomowe na kierunku informatyka z obszaru swoich zainteresowań naukowych.

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Transactions on Rough Sets oraz zastępca redaktora czasopisma International Journal of Rough Sets and Data Analysis. Redaktor lub współredaktor zeszytów specjalnych czasopism Fundamenta Informaticae oraz Transactions on Rough Sets. Organizator lub współorganizator szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych. Członek komitetów programowych wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Brał aktywny udział w szeregu konferencjach naukowych. Kierownik wielu projektów badawczych. Brał udział w projektach Unii Europejskiej. Czynnie uczestniczył w projektach badawczych realizowanych w innych uczelniach lub jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą.

Laureat dwóch nagród Ministra oraz wielu nagród rektorskich. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek profesjonalnych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Członek Komitetu Sterującego International Rough Set Society, były sekretarz tego towarzystwa, członek-senior. Były wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Przewodniczący Komisji Nauk Informatycznych TNR w Rzeszowie.

1. Współautor monografii:

2. Współredaktor wydawnictw zbiorowych:

3. Współredaktor wydań specjalnych: